AED 2023

Beste leden met kennis van reanimatie en gebruik van een AED of interesse daarin,,

In overleg met het bestuur zullen dit seizoen opnieuw 4 cursussen reanimatie en gebruik van een AED worden georganiseerd voor leden van de NHC60+ en van de NDHC55+ en wel op dinsdag 23 januari en donderdag 1 februari 2024. Op beide dagen zal de cursus 2x worden gegeven met ieder maximaal 12 deelnemers en wel van 10.30 u. – ca 12.30 u. en van 13.15 u. tot ca 15.30 u. Van 12.30 u. tot 13.15 u. is er gelegenheid om te lunchen voor wie dat wil. De cursussen zullen worden gegeven in het clubhuis van de WMHC in Wageningen.

De cursussen zullen worden verzorgd door Ruben Schot, ambulance-medewerker in deze regio. Hij neemt hiermee de plaats in van Ton van Unen die in de afgelopen jaren de cursus voor ons heeft verzorgd. De cursus biedt degenen die het diploma reanimatie al eerder hebben behaald de gelegenheid hun kennis op te frissen, voor anderen om deze kennis op te doen. Deelnamekosten en de kosten van  koffie/thee en lunch zijn voor rekening van onze verenigingen.

Succesvolle deelname wordt vermeld in de ledenadministratie. Dit gegeven wordt gebruikt voor de vermelding “AED” bij de opstellingen van de onderlinge wedstrijden. Is die kennis-update ouder dan 2020 (ouder dan 3 jaar), dan vervalt de vermelding. Heb je dit jaar of vorig jaar elders al een herhalingscursus gevolgd, laat dit dan even weten aan onze secretaris Ger Willems of Annette Visser, zodat de ledenadministratie op dit punt kan worden bijgewerkt.

Deze uitnodiging is verzonden aan alle leden die volgens de ledenadministratie recent of wat langer geleden een cursus hebben gevolgd, ook aan degenen die gewend zijn  elders een dergelijke cursus te volgen of beroepshalve over deze vaardigheid beschikken. Uitsplitsing is niet doenlijk.

Aanmelding kan geschieden via helenius.rogaar@planet.nl  of annettevisser@planet.nl  waarbij je ook je voorkeur voor een dagdeel kunt aangeven. Maar let wel, vol = vol! Van je aanmelding krijg je bericht.

Wij zien jullie aanmelding met belangstelling tegemoet voor 1 december a.s.

Met een vriendelijke groet,

Annette Visser en Helenius Rogaar