AED 2022

Cursus reanimatie en gebruik van een AED

Herhaalde uitnodiging :

Voor wie de eerdere uitnodiging heeft gemist: op woensdagochtend 9 november en maandag 14

november worden opnieuw (herhalings-)cursussen reanimatie en gebruik van een AED gegeven voor

leden van de NHC60+ en van de NDHC55+. Zowel op woensdagochtend (10.30 – ca. 12.30 u.), als op

maandagmiddag (13.15 – ca 15.30 u.) zijn nog plaatsen beschikbaar. Na afloop van de cursus op

woensdag en voor degenen die komen voor de cursus op maandag is er gelegenheid om te lunchen.

De cursussen zullen worden verzorgd in het clubhuis van de WMHC in Wageningen.

De cursus biedt degenen die het diploma reanimatie al eerder hebben behaald de gelegenheid hun

kennis op te frissen, voor anderen om deze kennis op te doen. Deelnamekosten en de kosten van

koffie/thee en lunch zijn voor rekening van onze verenigingen.

Succesvolle deelname wordt vermeld in de ledenadministratie. Dit gegeven wordt gebruikt voor de

vermelding “AED” bij de opstellingen van de onderlinge wedstrijden.

Aanmelding kan geschieden tot 2 november via helenius.rogaar@planet.nl, waarbij je ook je

voorkeur voor een dagdeel kunt aangeven. Maar let wel, vol = vol! Van je aanmelding krijg je een

bevestiging.

 

Cursus reanimatie en gebruik AED 2021

De jaarlijkse (herhalings-)cursus reanimatie en gebruik AED van heren 60+ en dames 55+ is reeds voor een groot deel (maximaal 12 deelnemers per dagdeel) vol gepland.
Op 2 november ’s middags en op de beide andere dagen (9 en 23 november) zijn zowel ’s ochtends als ’s middags nog enkele plekken beschikbaar.

De cursus is bedoeld om leden in staat te stellen om in geval van nood direct hulp te kunnen bieden in afwachting van de komst van professionele hulp. Recent bleek maar weer de waarde hiervan.

Heren 60+ beschikt over een eigen hartdefibrillator (AED), die tijdens OLW’s en bij andere gelegenheden aanwezig is.

De cursussen worden gehouden in het clubhuis van de Wageningse Mixed Hockeyclub op sportpark ‘De Bongerd’. De cursus zal per dag 2x worden gegeven en wel van 10.30 u. – ca. 12.30 u. en van 13.15 – ca. 15.30 u. Van 12.30 – 13.15 u. is er gelegenheid voor de lunch.
Ook deze keer zullen de cursussen worden gegeven door Ton van Unen, verbonden aan de regionale meldkamer in Gelderland. De cursussen bieden degenen die het diploma reanimatie hebben behaald de gelegenheid hun kennis op te frissen, voor anderen om deze kennis op te doen.
Deelnamekosten, de kosten van koffie/thee en de lunch zijn voor rekening van heren 60+.

De namen van degenen die beschikken over kennis van reanimatie en gebruik AED worden vermeld bij de opstellingen van onderlinge wedstrijden. Het is dan wel van belang, dat deze leden hun kennis regelmatig bijhouden. Indien deze volgens de gegevens van de ledenadministratie ouder is dan drie jaar (van vóór 2018) vervalt de aanduiding.

Belangstellenden moeten zich aanmelden bij de secretaris van heren 60+ via: info@dezestigplussers.nl
Ben er wel snel bij want Vol is vol!

Helenius Rogaar en Annette Visser