Tophockey 60+ en 65+

Van de tophockey cie NDHC55+

Aan alle enthousiaste, fitte, hockeyende speelsters van 60+ en 65+, spelend bij NDHC 55+ of uitkomend in de competitie van de KNHB op zondag of door de week:
Reeds een aantal jaren nemen wij, NDHC 55+, met een team van 60+ speelsters deel aan de World Master Hockey EK’s en WK’s. We speelden in 2014 in Rotterdam en Den Haag het WK, in 2015 het EK in Londen, in 2017 het EK in Glasgow, in 2018 het WK in Barcelona en in 2019 het EK in Brasschaat. Onvergetelijke ervaringen om voor Nederland uit te mogen komen, de weg ernaar toe met goede trainingen op een zo centraal mogelijk gelegen hockeycomplex in het midden van het land, de teamvorming, oefenwedstrijden etc. Een prachtig, boeiend proces waarin wij in de loop der jaren steeds op zoek zijn én blijven naar kwalitatief goede speelsters. We weten dat de spoeling steeds dunner wordt maar óók dat we tegenwoordig praten over ‘een leven lang hockey’.

In 2020 zou het WK hockey voor dames in de leeftijdscategorie 35-40, 40-45,45-50, 50-55, 55-60 en 60-65 plaats vinden in Zuid Afrika maar helaas werd dit toernooi uitgesteld naar 2021 vanwege het heersende corona virus. Jammer voor ons 60+ team dat, onder de bezielende leiding van trainer Frans de Goede en coach Aletta van Manen (oud-international), er klaar voor was en hartstikke enthousiast om het grote avontuur aan te gaan. Inmiddels is het alweer doorgeschoven naar 01 tot 10 oktober 2022.

De overkoepelende organisatie van het WK schoof het toernooi door naar 2021 met de restrictie, dat er in de leeftijdsklasse níets zou veranderen. Voor onze dames 60+betekent het, dat je mee mag spelen als je geboren bent ín of vóór 1960. In 2022 worden de leeftijden weer aangepast. Een jaar uitstel kan echter best gevolgen hebben voor een team of hun samenstelling als mensen zich alsnog terug moeten trekken vanwege omstandigheden.

Ondanks het feit dat er op dit moment al een enthousiast hecht team staat, willen we eventuele andere hockeysters onder ons of uit de reguliere competitie, die dit ook wel zien zitten de kans bieden zich alsnog aan te sluiten om – na selectie – mee te kunnen gaan naar Kaapstad, Zuid Afrika. Ben je fit, speel je bij NDHC55+ of nog competitie en heb je de intentie om mee te gaan, meld je aan bij Brigitta, brigittaschuering@kpnmail.nl

En dan zijn we ook klaar voor een nieuwe stap, namelijk het vormen van een 65+ team om ook deel te gaan nemen aan al deze mooie, fijne, en gezellige toernooien. We weten, dat er vele leden van onze 55+club inmiddels staan te trappelen om zo’n team te vormen. Ook andere landen om ons heen hebben reeds een 65+ team in de steigers staan of gevormd. We zijn ontzettend blij te kunnen melden, dat Hens de Neef – voor velen reeds bekend als trainer/coach van ons vorige 60+team (en man van Sandra) – heeft toegezegd ons 65+ team te willen gaan trainen. Hij kijkt met zeer veel genoegen terug op onze belevenissen in Glasgow en Barcelona. Zijn woorden: ‘Wat een ervaring en hoe leuk om dit met zo’n fijne groep mensen beleefd te hebben. Uniek!’ Over de toekomst: ‘ik heb veel zin om samen met het 65+team aan de slag te gaan. Lekker trainen, wedstrijden spelen, veel plezier hebben en mooie mensen ontmoeten’.
We zijn in de afrondende fase voor wat betreft een trainingsveld en gaan in ieder geval in de avond trainen. Details volgen, zodra bekend.
Volgens mij is dit een regelrechte uitnodiging aan allen onder ons met een hockeyhart die – ook op 65-jarige leeftijd – nog op niveau willen presteren, zich fit voelen en de uitdaging aan willen gaan. Word je in 2021 65 jaar of ouder, dan kun je je aanmelden bij brigittaschuering@kpnmail.nl, lid van de Commissie Tophockey.
Sportieve groet,
Marlies Bressers