Spelregels


Onze onvolprezen en onmisbare scheidsrechters
vlnr: Ingrid, Ron, Brigitte, Francine, Nel en Jos

Beste speelsters van de NDHC55+,
 
Voor het seizoen 2023-2024 zijn geen hockeyregels veranderd.
 
Er zijn wel enkele regels aangescherpt. Maar enkele daarvan, onder andere de hoge backhandslag, de
hoge scoop, en het benaderen van de scheidsrechters, zijn niet zo van toepassing op onze OLW’s. Wij
gebruiken deze technieken weinig tot niet en ik heb het nog nooit meegemaakt dat spelers op mij zijn
afgestormd (gelukkig maar!).
Maar, er zijn toch een paar dingetjes om nog eens in het kort te verduidelijken:
 
1. De hoge backhandslag wordt eerder afgefloten als het gevaar (voor de tegenstander!) kan
opleveren. Oók bij een doelpoging in de cirkel. Dat geldt overigens voor álle hoge ballen.
Hoge ballen die geen gevaar opleveren, worden niet afgefloten.
2. Na een aanvallende overtreding in de cirkel, mogen verdedigers de vrije slag overal in de
cirkel nemen. Dat was al zo, maar veel speelsters weten dat (nog) niet en brengen de bal naar
de rand van de cirkel; dat hóeft dus niet! Kleine tip: soms is het slimmer om de bal snel te
nemen zodat de aanvallers geen tijd hebben om zich op te stellen….
3. Echter, een uitslag nadat de bal via een aanvaller over de achterlijn is gegaan, dient nog
steeds loodrecht tegenover de plaats waar de bal is uitgegaan genomen te worden . Dat
hóeft dus niet op 15 meter (kop cirkel) gedaan te worden, dat mag ook dichterbij de
achterlijn. Ook hoeft de bal niet in of nabij de cirkel genomen te worden: gewoon loodrecht
tegenover de plaats waar de bal uit ging.
Hetzelfde geldt voor de lange corner: die wordt loodrecht tegenover de plaats waar de bal via
een verdediger is uitgegaan óp de 23-meterlijn genomen.
4. Bij een strafcorner krijg je 40 seconden om bescherming aan te doen. Als iedereen klaar is, zal
de scheidsrechter fluiten om de bal vrij te geven.
5. Bij een vrije slag voor de aanval binnen de 23 meter dient iédereen op 5 meter afstand te
staan. Ook als de bal vlakbij de cirkelrand wordt genomen, dienen verdedigers op 5 meter te
staan.
6. Scheen/enkelbeschermers en een bitje voor de tanden zijn verplicht (anders ook geen
verzekeringsdekking!).
 
En onthoud één ding: scheidsrechters zijn ook maar mensen en kunnen, net als de speelsters, ook
fouten maken. Ik heb ooit tegen een jongetje van de C-leeftijd gezegd: “Als jullie foutloos spelen, dan
kan ik foutloos fluiten”. Waarop hij zeer ad-rem reageerde met “Maar dan hoeft u helemaal niet te
fluiten”. Kijk, hij begreep het meteen! 
 
Met hartelijke groet namens ons scheidsrechtersploegje,
 
Ingrid van der Elst
 

Met ingang van 01 augustus 2022 zijn enkele spelregels gewijzigd.
De nieuwe regels staan uiteraard op de website van de KNHB.
Voor het bekijken van spelregel situaties, klik dan op deze link.

Het dragen van een bitje en scheenbeschermers is bij ons verplicht.

Graag vestigen wij jullie aandacht op het volgende:
De nieuwe regels, met name die over ‘de hoge bal’, zijn vooral toegespitst op de hogere klassen.
Dus voor ons 55-plussers verandert er niet zoveel.

Wel zijn er bepaalde regels die nog niet iedereen goed kent. Zoals:
1. Bij het uitslaan dient de bal te worden genomen loodrecht tegenover de plek waar de bal is uitgegaan. Dat mág op 15 meter (cirkelhoogte), maar dat hóeft niet (minder dan 15 meter)
2. Een vrije slag buiten de cirkel mag naar voren worden gelegd ter hoogte van de 15 meter, maar dat hoeft niet
3. Bij een lange corner of een inslag binnen de 23 meter-lijn mag de bal niet in één keer de cirkel in worden geslagen; de bal dient eerst 5 meter voortbewogen te worden, hetzij d.m.v. een pass, hetzij door zelf 5 meter met de bal te lopen
4. Een hoge bal wordt niet afgefloten zolang deze geen gevaar oplevert
5. Een strafcorner dient (duidelijk) buiten de cirkel gestopt te worden voordat er op de goal wordt geslagen of gepusht
6. Bij een geslagen strafcorner (dus geen push) dient de bal altijd op de plank te belanden. Indien de bal onderweg hoger uitkomt dan de plank, kan de slag wgens gevaarlijk spel worden afgefloten, al eindigt de bal daarna op de plank
7. Het is niet toegestaan om met de stick naar de bal te gooien;  daarvoor krijg je een tijdstraf
8. Het is niet toegestaan om je stick over iemand heen te tillen; dat wordt beschouwd als gevaarlijk spel en wordt afgefloten
9. Bij het stilstaand pingelen met de bal, dus alleen de bal heen-en-weer bewegen terwijl je zelf stilstaat, kan tegenwoordig ook eerder worden afgefloten wegens het onbespeelbaar maken van de bal; vooral wanneer je ook nog eens met je rug naar de tegenstander de doorgang blokkeert!
10. Kijk naar de scheidsrechter wanneer er gefloten wordt, om te zien welke kant deze op wijst.